Gry ser frem til å lære mer om hva faget vårt handler om, og hvike verdier og holdninger vi skal utvikle og videreføre både internt og i forhold til kundene våre. Det vil hun gjøre på S&P skolen som setter igang til høsten.

S & P skolen – faglig stolthet og verdier på alle kanter

S&P skolen blir et nytt og spennende kapittel i firmaets historie. Her skal vi samle kunnskapen, erfaringene, holdningene og verdiene vi har internt, og gjøre det mulig for alle som jobber her å ha glede av dem.     

Rørleggeryrket er et svært omfattende fag. Vi må kunne vedlikeholde systemer som både er 30 og 40 år gamle og samtidig være oppdatert på alle nye teknologiske løsninger. Denne sprikende kunnskapen kan være vanskelig å kombinere, samtidig tar kunder det for gitt at vi har den. Reslutatet kan bli at vi hevder å besitte kunnskap vi ikke har. Dette er ingen god følelse.

I løpet av årene har Ivar lært mye om faget på et høyt nivå, og har kompetanse som strekker seg langt over det som blir lært via utdannelsen. Gjennom S&P skolen skal alle hos oss få del i denne kompetansen. Når en rørlegger hos S&P skal legge et rør fra A til B, skal han eller hun ikke bare vite hvordan det gjøres, men også hvorfor akkurat den tekniske løsningen eller dimensjonen velges og hvordan vannet skal fordele seg i rørsystemet. Dette vil skape rørleggere som både er flinke, stolte og fornøyde.

Å lage en bra internskole er ikke gjort i en fei. Vi har fått ekstern hjelp fra et firma som tidligere har laget internskoler for bl.a Rema 1000 og Salmar. Daglig leder Morten har, sammen med egen erfaring fra slike skoler, Ivars ideer og de eksterne kreftene, utviklet S & P Skolen i fellesskap. Vi har med andre ord med oss erfarne folk som har deltatt i slike skoler fra begge sider.

Alle de ansatte i S&P skal delta på skolen, slik at alle har en viss forståelse av hvilke oppgaver og utfordringer de andre møter i hverdagen. Minst like viktig er at skolen vil sørge for at alle bærer med seg samme sett av verdier.

Rørleggerbransjen og faget forandrer seg hele tiden, det stilles stadig større krav til kundebehandling, forventningsavklaring og servicegrad.

Når kunder kontakter S&P, skal de møtes med en samme grad av kunnskap, kundeforståelse, kompetanse og service. Uansett hvem de treffer, mailer eller snakker med.

S&P skolen setter i gang til høsten – mer info følger!