Arve Giske, direktør Holmen Fjordhotell

“Jeg startet som hotelldirektør på Holmen da jeg var 28 og har blitt her siden. Den praktiske siden ved hotelldrift er nesten ikke til å kjenne igjen fra dengang. Vi var svært tidlig ute med bruk av data, et skikkelig fremtidsrettet hotel som til og med hadde PC på bakrommet vi kjørte lønninger med. Den leaset vi til 80 000 kroner i året. I dag er det nesten uvirkelig å tenke på. Telex på bakrommet var fremdeles et uvurdelig verktøy. Dette er et godt bilde på utviklingen, i dag ville de færreste hotellmennesker gjenkjent en telexmaskin hvis de passerte den i en søppelcontainer.

Likevel er de viktigste tingene ved driften uendret. Det er mitt hovedansvar at gjestene våre har det bra, og dette betinger et hotel som til en hver tid fungerer prikkfritt. Jeg må være forberedt på alt og for å klare dette er jeg helt avhengig av samarbeidspartnere jeg kan stole blindt på. Dette krever langsiktige relasjoner. Kontakter jeg alltid vet vil stille opp.

For meg er S&P en slik relasjon. Jeg har kjent Erik i S&P i ca. 20 år og vet at de alltid er der for meg. De er smidige nok til å kunne snu seg rundt umiddelbart, går en bereder i stykker trenger jeg aldri ringe to ganger. Samtidig har de kompetansen til å installere og drifte svært avanserte systemer.” 

Jeg har kjent Erik i S&P i ca. 20 år og vet at de alltid er der for meg. De er smidige nok til å kunne snu seg rundt umiddelbart, går en bereder i stykker trenger jeg aldri ringe to ganger. Samtidig har de kompetansen til å installere og drifte svært avanserte systemer.

Arve Giske
Direktør, Holmen Fjordhotell

“Hotellet er kjent for SPA-avdelingen vår, dette er et anlegg som krever inngående kompetanse og erfaring for å fungere optimalt. Med Erik og co på laget kan jeg være helt trygg på at dette gjøres helt riktig. S&P skjønner oss, de skjønner hvilke utfordringer vi har. Vi har etablert et felles språk av forståelse, basert på gode mellommenneskelige relasjoner. Slik jeg ser det, ligger dette til grunn for alt godt samarbeid.”

Arve Giske
Direktør, Holmen Fjordhotell

Ved å bruke en måler som simulerer trykkfall, kan rørlegger kontrollere at tilbakeslagsventilen på sprinkleranlegget fungerer som den skal.

En del av spa-avdelingen på Holmen Fjordhotell, pusset opp etter alle kunstens regler.

Holmen Fjordhotel – Jobben, utfordringene og hvordan vi løste den

Via vår prosjektleder Erik har vi vært på Holmen Fjordhotell siden 1996. Oppgavene har variert, fra oppussing av rom til vedlikehold av VVS-anlegget og redesign av spa-avdelingen.

 

Asker kommune stiller krav om at alle sprinkleranlegg må sikres for tilbakestrømning av vann i henhold til NS – EN 1717. Dette for å forhindre forurenset vann å strømme tilbake og ut i det offentlige rørsystemet ved trykkfall.

 

For å løse denne oppgaven var vi nødt å tenke utenfor boksen, bokstavelig talt. Arkitekten, som i sin tid tegnet hotellet, hadde tildelt tekniske installasjoner svært liten plass, noe som gav oss en del utfordringer. Rommet de nye komponentene måtte plasseres i var alt for lite, men ved å legge et kreativt rørsystem på ca. 12 meter klarte vi å løse oppgaven. Når eksisterende rørføring ble forandret var det også viktig å kvalitetssikre røroppheng og fastpunkter. I samarbeid med leverandør av klammer og festeprodukter ble anlegget prosjektert i forhold til ny løsning, og da spesielt i forhold til faren for utglidning på hovedvanntilførsel. Hovedvanntilførselen ble sikret med godkjent fastpunkt, som i dette tilfellet var til gulvet.