Ole Jørgen Stenmark, eiendomssjef Oxer Eiendom

“Oxer er et eiendomsselskap med et litt annet fokus enn de fleste andre. Eierene våre er svært opptatt av naturvern, miljø og bærekraft og viktigheten av å tilbakeføre verdier til lokalsamfunnet. Dette er tydelig i hovedkontoret vårt i Asker. Da dette ble bygget ble grus og sand fra bekken som gikk på tomten lagret på presenninger, og lagt i et nytt bekkeleie da bygget stod ferdig. Snart var de originale artene tilbake, både planter og fisk, uten at vi hadde gjort noe som helst. Det viser hvordan naturen er i stand til å hente seg inn når den får sjansen.

 

Vi har mye næringseiendom, bla. på Økern i Oslo.  Her har vi omskapt det gamle kabeltårnet til en kulturarena for bydelen. Dette er også i Oxers ånd. Vi kom over S&P ved en tilfeldighet, dette skulle snart vise seg å bli en lykkelig tilfeldighet. Vi hadde valgt dem som utførende på rør på eiendommene våre på Økern, med unntak av tårnet.

 

Da tårnet ble koblet til fjernvarmen, forsvant samtidig varmen i 44 000 kvadratmeter andre næringslokaler. Det var da S&P viste hvilke sjeldne egenskaper de besitter. De var ekstremt løsningsorienterte, de gamle tegningene ble studert og forkastet, og Ivar og Co gav seg umiddelbart i gang med å tegne nye. S&P fikk jobben og fullt ansvar for løsningen. De leverte raskt, solid, svært bra og til en fornuftig pris.”

De var ekstremt løsningsorienterte, de gamle tegningene ble studert og forkastet, og Ivar og Co gav seg umiddelbart i gang med å tegne nye. S&P fikk jobben og fullt ansvar for løsningen. De leverte raskt, solid, svært bra og til en fornuftig pris.

Ole Jørgen Stenmark
Eiendomssjef i Oxer Eiendom

“Siden har S&P blitt et “household name” hos Oxer. Det er svært sjelden å finne et såpass kompakt rørleggerfirma som løser alle oppdrag med samme kompromissløse fokus på kvalitet; fra prosjektering av baderom i leiligheter i Drammen til skumbasert overrislingsanlegg i et 13 000 kvadratmeter stort dekklager i Enebakk. Vi bruker S&P til alt, fra serviceoppdrag til prosjektering av store anlegg. De har full kontroll – derfor har de også vår fulle tillit.”

Ole Jørgen Stenmark
Eiendomssjef i Oxer Eiendom

I Kabelgata på Økern har vi lagt opp et nytt sprinkleranlegg. På slike oppdrag samarbeider vi med de flinkeste sprinklerkonsulentene på markedet.

Oxer Eiendom, Kabelgata på Økern – Jobben, utfordringene og hvordan vi løste den

Tidligere jobbet vi med Oxer på sporadiske prosjekter, men samarbeidet ble tettere da Oxertårnet på Økern ble åpnet for publikum. Da anlegget ble tatt i bruk forsvant varmtvannet i resten av Kabelgatas eiendommer, og vi fikk jobben med å få det tilbake.

Det fantes ingen tegninger over det eksisterende anlegget, vi måtte følge rørene gjennom mer enn 40 000 kvdratmeter med næringslokaler for å få oversikt. Da vi hadde fått lokalisert alle radiatorer og ventilasjonspunkter, kunne vi beregne hvor mye vann systemet trengte og dimensjonene på pumpene som skulle til for å drive det. Basert på dette kunne vi lage nye tegninger og prosjektere løsningen.

I etterkant av dette fikk vi også jobben med å utbedre sprinkleranlegget. Her la vi et nytt anlegg parallelt med det gamle, og byttet til det nye først når det var fullt operativt. Oppgradering av anlegget var noe Oxer gjorde fordi de ønsket det – ikke fordi regelverket tvang dem til det.

Dette er et forhold til sikkerhet det står stor respekt av.

Fase to handlet om å rehabilitere rørsystemet som sikret kaldt- og varmtvann til hotell-rommene. Den helt åpenbare utfordringen med en slik oppgave er å sørge for at hotellets gjester ikke blir berørt, noe som fort kan by på problemer når vi snakker om 500 rom og flere kilometer med rør. Scandinavia har en del flycrew som faste gjester –  de bruker badene til alle døgnets tider. Vi løste oppgaven ved å designe det nye rørsystemet parallelt med det eksisterende – når vannet skulle flyttes fra det gamle til det nye systemet, kunne dette gjøres uten å påvirke vanntilførselen til rommene mer enn i en kort periode.