Serviceavtaler

 

Alle anlegg med bevegelige deler og vann i sirkulasjon – uansett størrelse – kan utsettes for skadelige kjemiske prosesser. Flyktige gasser oppstår, rør korroderer, lommer av oksygen blir skapt som igjen danner andre gasser og gir grobunn for algevekst. Samtidig vil stålrør avgi magnetitt som samler seg i små “klumper” som reduserere levetiden til sirkulasjonspumper og rør, slik kolesterol tetter en blodåre for å bruke en menneskelig analogi. Dette er bare noen av en lang rekke prosesser som sammen kan redusere driftsikkerheten og levetiden til ethvert anlegg –  og som enkelt kan ufarliggjøres. Derfor er en serviceavtale en smart investering for å øke anleggets levetid og unngå driftsstans og uforutsette utgifter.

Vi inngår serviceavtaler som omfatter alle typer anlegg. Sprinkler, varme, kjøling og sanitær, både med privatkunder, firmaer og det offentlige. Vårt mål er å sørge for at anlegget varer lengst mulig med minst mulig reparasjoner.

Vi lager alltid servicevennlige anlegg, som betyr at vi bare bruker komponenter som er lette å komme til, enkle å vedlikeholde og har lang levetid. Fokus på bærekraft og “en grønn linje” er like viktig i vår bransje som overalt ellers, vi holder oss løpende oppdatert om utvikling av ny, miljøvennlig teknologi.