Vedlikehold og reparasjoner

  

Et VVS-anlegg er som alle andre tekniske innretninger – det består av slitedeler som kan gå i stykker. Vi tar på oss alt fra reparasjoner og bytte av enkeltkomponenter til ombygging av komplette anlegg. Vi er opptatt av å økonomieffektivisere alle anleggene vi jobber på; et grønt skifte er like viktig i vår bransje som over alt ellers. Dette kan vi oppnå ved etterisolering  av rør og bytte eldre komponenter med nye og mer effektive. Utviklingen av ny teknologi pågår kontinuerlig; vi følger alltid med.

 Hvis det oppstår feil på et VVS anlegg, har dette ofte store konsekvenser. 

Vi gjør alt som står i vår makt å for å kunne tilby rask responstid, og prøver også å sette en fast rørlegger på et anlegg. Dette sparer mye tid. 

Vi gjør alt som står i vår makt å for å kunne tilby rask responstid, og prøver også å sette en fast rørlegger på et anlegg. Dette sparer mye tid.

Vi ønsker langsiktige relasjoner; for å få til dette er vi helt avhengig av tillit og lojalitet hos kundene våre. Denne må vi fortjene og jobber for dette hver dag. Alle skal få like god service og like gode råd, uansett hvor stort eller lite oppdraget er. Vi setter vår stolthet i å finne den løsningen kundene våre er aller best tjent med.