Varme, kjøling og inneklima

 

Å designe og utvikle anlegg for varme, kjøling og inneklima handler om langt mer enn å trekke rør, uansett om det gjelder systemer i privatboliger eller store, komplekse tekniske rom. Det handler om kunnskap om hvordan vann flyter i et system, om forståelse for hvor det skal – og ikke skal. For å være i stand til å utvikle optimale løsninger innen dette sammensatte fagfeltet, krever det at vi alltid er oppdatert innen utviklingen av ny teknologi og nye komponenter. Tett og godt samarbeid med leverandører er en absolutt suksessfaktor. 

Et godt varme- og kjøleanlegg er ikke hyllevare. Det må spesialtilpasses hvert enkelt bygg, hvor et riktig dimensjonert rørnett sørger for korrekt distubisjon av vann som sirkulerer i et lukket system. Kombinert med velegnede komponenter og riktig isolasjon av rørnettet, vil dette sørge for at mest mulig varme og kjøling kommer dit det skal.

En god, tilpasset løsning vil ikke bare sørge for et godt inneklima – det vil også redusere belastningen på miljøet og kan også gi store økonomiske gevinster.

Et riktig dimensjonert varme- og kjøleanlegg krever at du har teknisk forståelse og kompetanse på et relativt høyt plan. Dette har vi.